Gemeenteraad en college Opsterland bezoeken ChristenUnie in Brussel

BRUSSEL -  Een afvaardiging van de gemeenteraad en van het college van Burgemeester & Wethouders van Opsterland heeft een werkbezoek gebracht aan Brussel.

De lokale bestuurders van Opsterland hebben onder andere een bezoek gebracht aan Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), en met hem besproken hoe de relatie tussen de EU en de regio (in dit geval Opsterland) is te versterken. Het was een bijzonder goede en leerzame bijeenkomst. Zo is er bijvoorbeeld van gedachten gewisseld over het opzetten van beveiligde parkeerplaatsen en over het milieubeleid van de transportsector, op de weg, in de lucht en op het water.