Friese Poortstudent wordt buddy van Liudgerleerling

DRACHTEN - ROC Friese Poort en CSG Liudger koppelen derdejaars mavo-leerlingen aan mbo-studenten voor werkveldoriëntatie. De mbo-studenten laten de leerlingen kennis maken bij hun stagebedrijf.

Ruim dertig mavoleerlingen van locatie Splitting die het vak Economie en Ondernemen in hun pakket hebben, of gekozen hebben voor profiel techniek, hebben de kans gekregen kennis te maken met het werkveld. Zij werden daarbij gekoppeld aan tweede- en derdejaarsstudenten van ROC Friese Poort die al een tijdje stage lopen en hen introduceerden in hun stagebedrijf. Laagdrempelig Dit ‘buddy-systeem’ van CSG Liudger en ROC Friese Poort biedt mavoleerlingen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met bedrijven uit hun werkveld en via de student te ervaren wat een stageperiode in de praktijk betekent. Bovendien voerden de leerlingen, op verzoek van school, opdrachten uit bij het bedrijf, zodat ze ook praktijkervaring hebben opgedaan tijdens de oriëntatieweek. Aan het eind van de week is het project gezamenlijk afgesloten op ROC Friese Poort met de uitwisseling van ervaringen. Daarbij bleek dat het voor zowel de leerlingen als de studenten een leerzame ervaring is geweest. De mavoleerlingen hebben mee kunnen kijken in een bedrijf uit de door hen gekozen sector en hebben kennis gemaakt met het mbo. De mbo-studenten hebben door de begeleiding van hun ‘buddy’ kunnen werken aan de competenties ‘begeleiden’ en ‘coördineren’ die tijdens hun opleiding worden getoetst.