Oud-ambtenaar Willem de Boer lijsttrekker Smallingerlands Belang

DRACHTEN - Willem de Boer wordt de lijsttrekker van Smallingerlands Belang bij de komende raadsverkiezingen in maart 2018.

De kiesraad van Smallingerlands Belang heeft de concept-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 samengesteld. De partij staat volgens voorzitter Fred de Groot voor de hele bevolking van de gemeente en is niet gericht op een bepaalde groep. ,,De lijst is een afspiegeling van dat uitgangspunt. De kandidaten hebben allemaal een andere achtergrond en beroepservaring en de leeftijden variëren van 39 jaar tot 63 jaar. Door deze mix kan een uitstekende fractie worden verwacht.'' Bovenaan de lijst staat lijsttrekker Willem de Boer (63), eerder beleidsambtenaar Economische Zaken van de gemeente Smallingerland. Nummer twee is Johanna Mast, verzorgende intensieve begeleiding. Nummer drie is Meine Hofman, raadslid en bewindvoerder. Hij zat eerder voor de VVD in de raad en stapte begin deze maand over naar de fractie van Smallingerlands Belang. Nummer vier staat Jeroen Scholte, onderwijsassistent. Willem de Boer is een nieuw gezicht in de lokale politiek. ,,Dy koe ik al út de tiid dat ik noch wethâlder wie en wy koenen altyd hiel goed'', zegt voorzitter Fred de Groot. Een ambtenaar mag niet in de raad, maar De Boer heeft al een aantal jaar geleden afscheid genomen van de gemeente. ,,Mar it is wol ien dy't wit hoe't de hazzen rinne. En dat jildt ek foar Meine, dêr bin ik wol hiel wiis mei. Sokke minsken hoechst neat mear út te lizzen.'' Fred de Groot besloot eerder al om zelf niet meer verkiesbaar te zijn. Hij was voor Smallingerlands Belang van 1994 tot 1998 wethouder en vertegenwoordigt sindsdien de lokale fractie in de raad. ,,Ik bin no 79 jier en it is tiid om ek oaren ris de kâns te jaan.” De lijst wordt definitief vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 20 december.