Gemeente staat extra woning toe op Vogelzang 100

DRACHTEN - Op de Vogelzang 100 mag een extra woning worden gebouwd. Daarvoor wordt het perceel gesplitst. De gemeente wil wel meewerken.

De eigenaar van Vogelzang 100 wil graag zijn ruime perceel opsplitsen en er een extra woning bouwen. Dit is in strijd met het geldende bestemmingsplan, maar de gemeente wil onder voorwaarden medewerking verlenen. De extra vrijstaande woning is een inbreiding binnen bestaand stedelijk gebied en deze woning past volgens het college binnen de post incidentele woningbouw. Dicht lint De bebouwing aan de Vogelzang is een dicht lint van vrijstaande woningen, éénlaags met zadeldak haaks op de straat. Het perceel naast Vogelzang 100 is daarop een uitzondering. Dit is een open tuin met haagbeplanting aan de straat. De toevoeging van een vrijstaande woning past daarom in het ruimtelijke beeld. De gemeente stelt voor om daar op aan te sluiten met een woning met een lage goot en een zadeldak haaks op de straat, in lijn met de rest van de bebouwing. Achter de woning staan 18 garageboxen op een eigen kadastraal perceel, dat ook eigendom is van de eigenaar van Vogelzang 100. Het pad naar de garageboxen achter de woningen loopt ook over dit perceel. De garages blijven staan en de ontsluiting van de garageboxen moet privaatrechtelijk worden geregeld. De nieuwe woning kan nummer 102 krijgen, omdat er een gat is tot nummer 106. De garageboxen hebben nu nog de nummers 100-1 tot en met 100-18, maar dat kan worden veranderd in 104-1 tot en met 104-18. Planschade Met de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten waarin naast de vergoeding van de plankosten ook het verhalen van eventuele planschade is geregeld. Tijdens de procedure krijgen omwonenden de gelegenheid om hun zienswijze te geven op het plan en na de vaststelling hebben omwonenden nog de mogelijkheid om beroep in te stellen. Na de beroepstermijn kan de omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen worden aangevraagd. Het vaststellen van een wijzigingsplan duurt ongeveer 8 maanden.