Inspiratieavond in de Lawei over de kracht van muziek in Smallingerland

DRACHTEN - In de Lawei is maandagavond van zeven tot tien uur een informatie- en inspiratieavond over de kracht van muziek. De avond is voor iedereen die in Smallingerland aan amateurkunst en muziek doet.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Keunstwurk, in samenwerking met De Lawei, poppodium Iduna en de gemeente Smallingerland. Muziek (klassiek en pop) staat centraal op het programma, met onder meer een presentatie met handzame informatie over de nieuwe subsidieregeling van de gemeente en laagdrempelige workshops met best practices. De informatie is vooral interessant voor de diverse zang- en muziekverenigingen. Zo vertelt Never Ending Orchestra over de muzikale mogelijkheden in 2018 en wordt vanuit Stipe.frl gekeken hoe je een geweldig idee kunt omzetten in een concreet projectplan. Inspireren ,,Veel inwoners van Smallingerland zijn actief bezig met muziek. Het brengt plezier en inspiratie'', vertelt Douwe Zeldenrust, directeur van Keunstwurk. ,,Met deze avond willen we inwoners, groepen en verenigingen bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.'' Aanmelden kan via de website van Keunstwurk. Als netwerkspeler van formaat is Keunstwurk de culturele partner voor het culturele veld in Fryslân. Hiermee is Keunstwurk dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie. Keunstwurk geeft informatie, advies en ondersteuning; brengt mensen, partijen en organisaties samen en schept zo voorwaarden voor een sterke culturele infrastructuur in Fryslân. Daarmee stimuleert Keunstwurk cultuureducatie, cultuurparticipatie en de culturele ontwikkeling in een doorgaande lijn. Met inzet van Keunstwurk komen jaarlijks vele duizenden inwoners in Fryslân -jong en oud- met kunst in aanraking. Met afzonderlijke disciplines als theater, muziek, dans, beeldende kunst en design, maar ook met cultuureducatie en projecten die een brug slaan tussen kunstdisciplines. Daarbij werkt Keunstwurk samen met het onderwijs, het amateurveld, professionele kunstenaars, amateurverenigingen en vormgevers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.