Tytsjerksteradiel geeft vrijwilligers gratis VoG

BURGUM -  Tytsjerksteradiel neemt voor zover bekend als eerste gemeente in Friesland de kosten van een Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers haar rekening.

De regeling is voor vrijwilligers die wonen en vrijwilligerswerk uitvoeren binnen de gemeente. ,,Hjirmei wolle wy de sosjale feiligens fergrutsje en dielname oan frijwilligerswurk befoarderje'', aldus wethouder Doeke Fokkema. In Tytsjerksteradiel wordt veel vrijwilligerswerk gedaan binnen allerlei organisaties. In sommige situaties kan het voor organisaties van belang zijn dat vrijwilligers een VoG aanvragen. Bijvoorbeeld als vrijwilligers regelmatig contact hebben met kwetsbare doelgroepen, er gewerkt wordt met vertrouwelijke informatie, geldzaken en/of goederen. Met de gemeentelijke regeling wil de gemeente een vangnet creëren voor vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor de landelijke regeling. Hiertoe heeft de gemeenteraad een initiatief aangenomen. Voorwaarden De gratis verklaring is voor vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor een gratis VoG op basis van de landelijke regeling en waarvan de kosten niet door de (vrijwilligers)organisatie vergoed kunnen worden. Vrijwilligers die in aanmerking komen voor de regeling Gratis VoG vanuit het Ministerie van Veiligheid en justitie hebben geen recht op de gratis VoG van de gemeente. Op de gemeentelijke website zijn de voorwaarden te vinden waaraan vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties dienen te voldoen voor een gratis VOG. Vrijwilligers kunnen met een ingevuld VOG-aanvraagformulier en een ondertekend VOG-adviesformulier bij de balie van het gemeentehuis een Verklaring aanvragen. Beide formulieren zijn te vinden op de website van de gemeente, het adviesformulier is ook te vinden op www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl. Een gratis VoG aanvragen kan zolang het budget nog niet is opgebruikt tot en met 30 november volgend jaar.