Aanwonenden mogen meepraten over de toekomst van de Skieding

HOUTIGEHAGE - De provincie Fryslân houdt maandag 11 december van vier uur 's middags tot negen uur 's avonds een inloopbijeenkomst in het Projectbureau aan de Skieding 1 in Houtigehage.

De provincie is van plan De Skieding tussen Surhuisterveen en de A7 aan te pakken. De afgelopen maanden hebben de plannenmakers uitvoerig overlegd met de aanwonenden van de weg. Ook werd op het Projectbureau gesproken met gemeenten en andere betrokken partijen zoals LTO, TLN en het Fryske Gea. De aangeleverde ideeën zijn vervolgens verwerkt in een kaart. Tijdens de inloopbijeenkomst voor belangstellenden is maandag het ontwerp te zien dat is gemaakt op basis van de aangedragen oplossingen. Ook wordt door de omgevingsmanagers uitleg gegeven over hoe het nu verder zal gaan. Ovonde De provincie Fryslân wil de veiligheid en de doorstroming op De Skieding verbeteren. Daarvoor wordt bij de Leidijk en de Drachtsterweg een ovonde aangelegd, een rotonde, maar dan met een langwerpige ronde vorm. Bij de afslag naar de Parksterdwarsweg en het benzinestation komen vakken om veilig linksaf te slaan. Daarnaast wordt de weg breder én krijgt deze nieuwe belijning. De maximumsnelheid blijft 80 kilometer per uur. Aan De Skieding staan veel woningen met een inrit die direct aansluit op de weg. Dat kan soms zorgen voor onveilige situaties. De bewoners mochten de afgelopen periode zelf de wensen en oplossingen rondom hun eigen woning in kaart aanbrengen. Ook kwamen ze met suggesties om - hier en daar - de directe omgeving plezieriger in te richten. De ingetekende oplossing rondom de woning of perceel wordt ook met de bewoners besproken. Na het tweede gesprek worden de komende tijd de oplossingen in detail uitgewerkt. Het resultaat – een ontwerptekening met daarbij een uitgebreide toelichting – wordt voorgelegd aan Provinciale Staten, die hierover in maart 2018 een beslissing zullen nemen. Het projectbureau is elke dinsdag, woensdag en donderdag open van 12.00 tot 20.00 uur. Zie ook www.fryslan.frl/skieding.