Smallingerland herstelt fout via protest van de provincie

DRACHTEN - Via een bezwaar van de provincie kan de gemeente Smallingerland een per ongeluk verleende vergunning weer intrekken.

De gemeente heeft eerder in juli van dit jaar een vergunning verleend aan het bedrijf PiRoRi, om gebruik te maken van het leegstaande kantoorgebouw van Spinder aan de Hemmen 10 op industrieterrein De Haven. De aanvraag om het gebruik van het pand te wijzigen naar zelfstandige kantoren kwam bij de gemeente binnen op 30 maart. De aanvraag valt niet binnen de Smallingerlandse regels, omdat op De Haven geen zelfstandige kantoorgebouwen zijn toegestaan. Omstandigheden Kantoorgebouwen mogen alleen onderdeel zijn van een groter bedrijf en in dat geval niet meer dan 30 procent van het bedrijfsterrein beslaan. Die regel geldt al sinds 1976. De gemeente verzuimde echter, volgens eigen zeggen door omstandigheden, om binnen acht weken een besluit te nemen. En daarom moest de aanvraag volgens de wet worden verleend. Vervolgens heeft de provincie Fryslân in september bezwaar gemaakt tegen die vergunning. Volgens Gedeputeerde Staten is het besluit in strijd met het provinciaal kantorenbeleid. In de regio bestaat al een overschot aan kantoorruimte en een tekort aan terrein voor bedrijven. De provincie heeft met de vier grote steden in Friesland afgesproken dat er voorlopig geen nieuwe kantoren bij komen, zolang er sprake is van overcapaciteit. De vergunning voor het kantoor aan de Hemmen is volgens de provincie dan ook in strijd met die afspraken. Nieuw besluit Het Smallingerlandse college heeft het bezwaar uit Leeuwarden gegrond verklaard. Daarmee verviel de oude vergunning en moest  opnieuw een besluit worden genomen over de aanvraag van PiRoRi. De uitkomst van die volledige heroverweging is dat de vergunning alsnog moet worden geweigerd, wegens strijd met het bestemmingsplan. Het college verwijst daarbij naar eerdere uitspraken waarbij ook geen medewerking is verleend aan een ontheffing van het bestemmingsplan. Volgens de eigenaar heeft hij het kantoor solitair verhuurd sinds hij het bedrijf heeft overgenomen. Het staat nu al vier jaar leeg en kost alleen maar geld, waaronder gemeentelijke belastingen. Hij heeft het zo gekocht en de kantoren werden al verhuurd op het moment dat hij de panden in eigendom heeft gekregen. Het is ook steeds verhuurd geweest en de eigenaar heeft altijd wel OZB moeten betalen. Hij wist ook niet dat dit verhuur van kantoren in strijd is met de bestemming, zo meldde hij op een hoorzitting in november. Het bestemmingsplan is echter helder, meldde wethouder Ron van der Leck op diezelfde hoorzitting. Van der Leek begrijpt het ondernemersbelang, maar de gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan de verhuur van solitaire kantoren niet toegestaan. Functievermenging tussen kantoren en zwaardere industrie is ook ongewenst vanuit het oogpunt van veiligheid.