Kerk en Israël classis Drachten houdt lezing over Zionisme

BEETSTERZWAAG - De afdeling Kerk en Israël classis Drachten houdt woensdag 13 december vanaf 20.00 uur een lezing Zionisme.

Spreker is de Izaäk Sevensma uit Beetsterzwaag. De lezing is in de Ontmoetingskerk aan de Achter de Hiemen 41 in Beetsterzwaag.