Flessenactie OBS De Bolder voor Edukans

DRACHTEN - Basisschool De Bolder houdt in de week van 14 tot en met 21 december een flessenactie voor Edukans.

De actie voor Edukans, dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, is opgezet door stagiair Jarno de Bruin, een PABO-student van de Hanzehogeschool. Volgend jaar in de meivakantie gaat hij voor zijn opleiding 15 dagen naar Malawi om daar een steentje bij te dragen aan de verbetering van het onderwijs. ,,Ik maak de reis samen met een aantal andere Pabostudenten en meesters en juffen. Wij gaan daar kijken hoe het onderwijs geregeld is, maar gaan ook zelf lesgeven. Het onderwijs in Afrika is bijvoorbeeld niet interactief, de leerkracht is steeds zelf aan het woord.'' De reis kost de student zo'n 1800 euro, die hij zelf op tafel moet leggen. Daarnaast moet hij zorgen voor een sponsorbijdrage van 1000 euro, waarmee de lokale onderwijsprojecten worden gefinancierd. Bij dat laatste kunnen de leerlingen van de basisschool in de Folgeren hem helpen door in het eigen gezin, de buren en bij familie zoveel mogelijk flessen in te zamelen. ,,Ik heb geen streefbedrag, maar als de flessenactie een derde of de helft van het benodigde geld oplevert, zou dat natuurlijk al heel mooi zijn. Het geld van deze actie zal in zijn geheel overgedragen worden aan Edukans.'' Zodra Jarno weer terug is uit Malawi zal hij de leerlingen vertellen en laten zien wat er allemaal met het opgehaalde geld is gedaan.