Present Smallingerland ontvangt afscheidscadeau oud-wethouder Marja Krans

DRACHTEN - Deze week ontving Present Smallingerland van Marja Krans een cheque ter waarde van 1350 euro. Dit bedrag is gedoneerd door onder andere gemeente, bedrijven, instellingen en particulieren bij haar afscheid als wethouder.

In plaats van cadeaus stelde Marja Krans voor om een gift aan Present Smallingerland over te maken. Afgelopen vrijdag heeft Marja Krans dit bedrag officieel overhandigd aan Ale Groen, voorzitter van Present Smallingerland. ,,We zijn heel blij met dit bedrag. Zo zijn we in staat om de weerbare samenleving nog meer te mobiliseren om zich in te zetten voor de kwetsbare mensen in onze samenleving'', aldus Groen Brug slaan Present wil ‘een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden’ met als doel om een beweging op gang te brengen waarbij het steeds vanzelfsprekender is dat mensen naar elkaar omzien. Stichting Present stimuleert groepen vrijwilligers om zich eenmalig in te zetten voor een ander, ongeacht hun achtergrond. Diverse groepen kunnen zich aanmelden bij Stichting Present, zoals collega’s, buren, gespreksgroepen, koren en families. Een toenemend aantal bedrijven kiest ervoor om tijdens hun (extra) personeelsdag zich in te zetten voor mensen op de armoedegrens. Een project heeft vaak impact op de vrijwilligers die zich inzetten. Een van de deelnemers over haar project: 'Wat een geweldig concept om op een praktische manier een medemens te mogen zijn. Om op déze wijze in contact te komen met mensen die een zeer beperkt netwerk hebben, was confronterend. Wonend in een bloeiende wijk, in een tussenwoning met aan weerszijden buren... maar toch alleen en eenzaam door het leven gaan.” In Zwolle begon de eerste Present Stichting van Nederland in 2003. Present Smallingerland is actief sinds voorjaar 2008. Inmiddels zijn er 75 plaatselijke stichtingen in Nederland actief in meer dan 200 gemeenten.