Cultuurjaar Roerige Tiden afgesloten met prijsuitreikingen

Drachten - DRACHTEN - In het Karmelklooster werd zondagmiddag het Smallingerlandse themajaar Roerige Tiden afgesloten met de prijsuitreikingen.

Het woord werd gevoerd door voorzitter Tiny Derks van Smelne's Erfskip en wethouder Ron van der Leck van Smallingerland. Derks gaf ene kleine terugblik op alles activiteiten die in het themajaar hebben plaatsgevonden, waaronder het iepenloftspul in Houtigehage, lezingen en concerten. De muziek werd verzorgd door pianiste Afke Wijma en een koperkwintet van Looft den Heer. De eerste prijs in de fotowedstrijd is gewonnen door Berend Drent uit Tijnje met een foto van het Iepenloftspul De Omkearde Staking in Houtigehage.  De tweede prijs was voor Sible de Vries uit Drachten en de derde prijs voor Willem Wilpstra, eveneens uit Drachten.