Pomp van de bluswagen was defect tijdens stalbrand in Nijega

NIJEGA - NIJEGA - Tijdens het blussen van de stalbrand aan de Skieppekampen in Nijega was de brandweer uitgerust met een bluswagen waarvan de pomp defect was. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Dat zei waarnemend burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland gisteravond op vragen van de CDA-fractie. Er moest gewacht worden op de tweede auto voordat begonnen kon worden met de bluswerkzaamheden. ,,Dit mag niet gebeuren’’, zei Van Mourik. Hij krijgt later deze week een technisch rapport waaruit moet blijken waarom de eerste tankautospuit geen water kon leveren. Bij de brand in het buitengebied van Drachten kwamen ruim twintig kalveren om het leven.