Opening BoekStart op 15 locaties Kinderopvang Smallingerland

DRACHTEN - Wethouder Ron van der Leck opent op 11 januari BoekStart in de Kinderopvang.

Alle 15 locaties Kinderopvang in Smallingerland nemen vanaf dan deel aan het programma BoekStart. Dit houdt in dat het voorlezen een belangrijke plaats inneemt in de dagelijkse routine. Om dat te kunnen realiseren heeft iedere locatie de beschikking gekregen over een gezellige leeshoek en over een startcollectie prentenboeken. De opening vindt plaats in Bibliotheek Drachten. Voorleescoördinator In de afgelopen maanden hebben 100 pedagogisch medewerkers een training Interactief Voorlezen gevolgd bij Bibliotheek Drachten en zijn er 29 medewerkers van de kinderopvang opgeleid tot Voorleescoördinator. Jaarlijks zullen zij bijgeschoold worden en met elkaar hun ervaringen uitwisselen. Voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot hun woordenschat aanmerkelijk en daardoor worden ze slimmer. En natuurlijk is voorlezen gezellig en fijn voor het kind èn voor de voorlezer. Je kunt al met voorlezen beginnen als het kind drie maanden oud is. De gemeente heeft de uitrol van BoekStart mogelijk financieel mogelijk gemaakt, samen met de Stichting Lezen. Alle peuterspeelzalen in Smallingerland nemen al enkele jaren deel aan BoekStart, naar volle tevredenheid. De feestelijke opening wordt bijgewoond door enkele medewerkers en peuters van de verschillende locaties Kinderopvang.