Primeur voor volkskerstzang Haulerwijk met optreden mannenkoor Eiland Urk

HAULERWIJK - De jaarlijkse volkskerstang in sporthal De Bongerd aan de Leeksterweg in Haulerwijk is op zaterdag 23 december en begint om 19.30 uur.

Als speciale gast treedt het mannenkoor Eiland Urk op. Dat is een primeur. Niet eerder traden de negentig leden op in een zaal anders dan een kerk.

Medewerking bij de volkskerstzang is er door: het jeugdorkest Reboelje van brassband De Bazuin uit Donkerbroek, de plaatselijke koren It Ljochtbeaken en Voices en muziekvereniging Excselsior. Het kerstevangelie wordt gelezen door de voorleeskampioen van CBS De Paadwizer uit Waskemeer. De presentatie is in handen van Tjitske Nijholt.

De voorbereidingscommissie kreeg voor het evenement onder andere een subsidie van vijfduizend euro van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Dat geld is besteed aan de aanschaf van ruim tweehonderd nieuwe stoelen. Daarnaast heeft de commissie in Machandel BV een nieuwe hoofdsponsor gevonden, waarmee het voortbestaan van de volkskerstzang de komende jaren is gewaarborgd.

Wel worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen stoelen klaar te zetten. At gebeurt op de dag van het optreden vanaf 13.00 uur. Aanmelden en meer informatie over het meehelpen via vkzhaulerwijk@hotmail.com.

De entree voor de volkskerstzang is gratis. Wel wordt vanwege d eonkosten een collecte gehouden.