Smallingerland betaalt 20.000 euro mee aan WOODlandart

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland geeft een subsidie van 20.000 euro voor het project WOODlandart van de Noardlike Fryske Wâlden.

De inwoners van de dorpen van de gemeente Smallingerland gaan samen met kunstenaar Derk den Boer kunstwerken maken van wilgentenen. Dit initiatief komt van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De kunstwerken attenderen voorbijrazende auto's en fietsers op het unieke coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het is de bedoeling dat het publiek in het voorjaar van 2018 van de kunstwerken kan genieten. De kunstwerken worden van natuurlijke kweekwilgen en restmateriaal van boerenbedrijven gemaakt en zijn vergankelijk. Het is de bedoeling dat de werken minimaal 1 jaar blijven staan. Bewoners bepalen samen met de kunstenaar de locatie voor een kunstwerk. Fan ûnderen op Naast het wijzen van bezoekers op het coulisselandschap, heeft het project WOODlandart ook al doel bewoners te interesseren voor kunst en ook het zelf maken van kunst van natuurlijke materialen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk 'fan ûnderen op' (met dorpen en hun bewoners) gewerkt. Het is ook de bedoeling dat met dit project nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan tussen bewoners in de dorpen en de boeren die het materiaal leveren. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft met een aantal gebiedspartijen de handen ineengeslagen om namens de regio Noordoost Friesland een gezamenlijk plan voor Leeuwarden – Fryslân 2018 neer te leggen. Het project WOODlandart is onderdeel van De Nije Miensker. Dit totaalproject gaat over het herstellen van de verbinding tussen de mienskip en miensker, door letterlijk kunst, cultuur, landschap en biodiversiteit aan elkaar te verknopen.