Kwaliteit onderwijs OBS de Wiksel binnen een jaar weer op orde

HOUTIGEHAGE - Het is het team en de directie van OBS de Wiksel (onderdeel van Openbaar Primair Onderwijs Furore) gelukt om de kwaliteit van het onderwijs binnen een jaar te verhogen naar voldoende.

Bij het inspectiebezoek van 19 december 2016 waren tekortkomingen geconstateerd, waardoor de kwaliteit van het onderwijs als zeer zwak werd beoordeeld. Reden voor het team en de directie van De Wiksel om dit jaar hard te werken aan die kwaliteit. Dinsdag 12 december kwam de Inspectie van het Onderwijs namelijk opnieuw een bezoek brengen aan de school. Tijdens dit onderzoek hebben de inspecteurs in de klassen gekeken, zijn er gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen, het team, de intern begeleider en de directie. Tevens hebben de inspecteurs voorafgaand aan het bezoek allerlei documenten bestudeerd. Met als resultaat dat de school nu weer een voldoende scoort. Dat betekent dat de resultaten, de kwaliteitszorg en cultuur, de veiligheid, het didactisch handelen, het aanbod en het zicht op ontwikkeling op de school als voldoende zijn beoordeeld. Het is bijzonder dat in een jaar tijd de score van zeer zwak in een keer naar voldoende gaat. Het mooie eindoordeel werd meteen door de inspectie teruggekoppeld naar het gehele team en in het bijzijn van de bestuurder van OPO Furore.