Obs De Meander haalt 9007,19 euro op voor Schaatsen voor Water

DRACHTEN -  Obs De Meander heeft een bedrag van 9007,19 euro opgehaald voor Schaatsen voor Water.

Eind november hebben de leerlingen van de Meander op Thialf geschaatst voor water. In de maand december hebben zij het geld opgehaald. Deze actie van plan Nederland ondersteunt de Meander graag. Met de opbrengst van Schaatsen voor Water worden in de regio Amhara in het noordwesten van Ethiopië drinkwatervoorzieningen aangelegd. Er wordt gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen op scholen en er wordt voorlichting gegeven over hygiëne. Duizenden kinderen en hun familie krijgen door de inzet van Nederlandse scholieren toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne. Tijdens het kerstdiner overhandigde de leerlingenraad van de Meander een cheque met het gigantische bedrag van 9007,19 euro aan de nieuwe directeur Ruud Wagenmakers.