Geen enkele belemmering meer voor De Peinder Mieden

OPEINDE - Het Bestemmingsplan De Peinder Mieden is onherroepelijk vastgesteld. De werkzaamheden kunnen in het nieuwe jaar van start.

Het bestemmingsplan voor het bijzondere woonplan tussen Opeinde en Drachten is onherroepelijk vastgesteld nu het laatste bezwaar is ingetrokken. De aanbesteding van het zogenaamde bouwrijpmaken kan daarom in januari van start. Bestek en tekeningen hiervoor liggen klaar op de plank, financieel past alles binnen de afgesproken kaders.
De werkzaamheden in het gebied zullen in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. De eerste kopers kunnen halverwege 2018 beginnen met de bouw van hun droomwoning als de infrastructuur is opgeleverd. Dat zal gefaseerd gebeuren.
De Peinder Mieden is een bijzonder woonplan in een 87 hectare groot beschermd coulissenlandschap. Het huidige agrarisch landschap wordt getransformeerd tot openbaar toegankelijk natuurgebied dat eigendom is van alle kopers gezamenlijk. In dat natuurgebied kunnen maximaal 45 energieneutrale huizen worden gebouwd. De eerste vijf jaar verzorgt de gemeente het onderhoud in het gebied, daarna is de Vereniging van Eigenaars hiervoor verantwoordelijk. Er is nog 1 kavel beschikbaar.