Nijega stunt met het 'Swurd fan Grutte Wout'

NIJEGA - Het zwaard van Grutte Pier uit het Fries Museum was iets te lastig, maar met het zwaard van Sterke man Wout Zijlstra stelt de Aldjiersploech van Nijega zich op als bewaker van de Friese tradities.

Op het veldje achter de kerk van Nijega staat vandaag opnieuw de grote tent van de Aldjiersploech. Op het drassige veldje tussen tent en weg prijkt hoog in een verlichte vitrine het zwaard van sterke man Wout Zijlstra. Daar omheen staan een etalagepop met een fierljepstok en een telegraaf uit de aloude kaatssport. Aan weerszijden van het veldje staan de bekende Pompeblêden die op snelwegen de uitgangen van de provincie markeren. Borden met teksten maken duidelijk waar het de stuntploech om te doen is. Een van de kaarten toont het middeleeuwse Friese rijk, dat zich uitstrekte langs de hele Noordzeekust. Bij het kaartje van het hedendaagse provincie staat nadrukkelijk: Tot safier en net fierder! ,,It thema fan us dit jier is tradysjes. Se moatte fan ús tradysjes ôfbliuwe'', legt Freddy Hiemstra uit. ,,As Europa bepale sil hoe't ús skûtsjes der út sjen meie, dan is dat net leuk fansels, dan is der wat mis.'' Verder wil Nijega niet gaan. Vergelijkingen met Catalonië worden dan ook beslist van de hand wezen. Het zwaard is uit het huis van Zijlstra in Folsgeare gehaald zonder dat de Sterke Man dat wist. ,,Mar wy hoechden der net foar yn te brekken'', zegt Hiemstra lachend. Zijlstra, die het zwaard altijd gebruikt als showmiddel bij wedstrijden en demonstraties, heeft vandaag nog niet gereageerd. ,,Ik wit net iens oft er it al mist.'' De ploech zal het zwaard deze week terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaar.