Frijsteat Folgeren kiest op nieuwe plek voor thematuin

DRACHTEN - Voor het eerst in 55 jaar was de nieuwjaarsstunt van de Frijsteat Folgeren niet bij Vreewyk. Het nieuwe terrein bood echter wel de kans om maximaal uit te pakken.

De stunt van de Frijsteat was een reusachtig 'stilleven' met een ambulance en verschillende tekstborden en diverse auto's, waarvan twee in de sloot en een aantal verwikkeld in een kettingbotsing. De boodschap was al snel duidelijk: niet aan je mobiel zitten terwijl je autorijdt. Het spektakel was opgetuigd in de voortuin van Hendrik Bruinsma aan het Noord. Het traditionele koffiehuis van de stuntploech was ingericht aan de overkant van de weg, in de schuur van diens neef Jan Tuinstra. Beide tuinstra's hebben in het verleden deel uitgemaakt van de Aldjiersploech. Noodgedwongen Met de nieuwe locatie komt een einde aan een traditie van 55 jaar. De verhuizing is noodgedwongen, zegt voorzitter Leon Bouma namens de stuntploech. De monumentale boerderij naast Vreewyk waar ze normaal hun feest houden staat namelijk te koop. ,,Wy wisten begjin foarrich jier fansels net oft wy der no wol terjochte koenen, dus wy ha al hiel betiid besluten om te ferhûzjen mei de stunt. Mar doe moasten wy in nij plak sykje, want wy woenen fansels wol troch. Doe't de Bruinsma's dizze twa plakken beskikber stelden hienen wy moai de rûmte.'' Voordeel is ook dat de toeschouwers eerder langskomen voor een bakje koffie en dat de eregalerij met krantenberichten over oude stunts beter gepresenteerd kan worden. ,,It krijt allegear wat mear oandacht en dat is wol in moaie bykomstichheid.'' Het idee voor deze stunt leefde al langer, vooral omdat veel leden van de stuntpoech vaak op de weg zijn. ,,Wy ha it allegear wolris meimakke, dat it mar krekt goed gie. Wy ha it hjir al jierren oer hân en seinen: it moat no marris wêze. Dit is wol hiel aktueel. Yn 1966 ha se hjir Glaasje Op Laat Je Rijden hân, dêr slút dit moai op oan.'' Het is niet een stunt zoals sommige  spectaculaire eerdere edities, die vaak de landelijke pers haalden. De grote tekstborden langs de oprit naar het koffiehuis tonen er een aantal, zoals de straaljager, de zweeftrein en de beroemde reddingsboot Neeltje Jacoba, die allen waren te zien in de voortuin van het voormalige hotel in De Folgeren. Voetsporen ,,Wy ha net ergens stiekum wat hoege te heljen'', erkent Bouma. ,,De auto's komme gewoan by sloperij Nicolai wei en de ambulance mochten wy brûke fan Kijlstra. Wy ha it der fansels wol oer hân, wy fergaderje der faak oer. Mar guon dingen binne te moeilik, oaren binne te djoer, dus wy seinen: wy geane werom yn it ferline en kieze wer foar in thema.'' Het valt ook niet mee om in de voetsporen van de oude Frijsteaters te moeten lopen, zegt Bouma. ,,Se ha hjir troch de jierren al safolle leuks dien. Wy steane op de skouders fan grutte mannen en it is dreech om alle kearen wer mei wat leuks op de proppen te kommen.''