Tegearre in Smallingerland houdt Nieuwjaarsreceptie

DRACHTEN - Tegearre in Smallingerland houdt op maandag 15 januari vanaf half vier 's middags een nieuwjaarsreceptie om nieuwsgierigen de gelegenheid te geven nader kennis te maken met de organisatie.

Tegearre is Fries voor samen met elkaar en dat samen betekent in dit geval Leger des Heils, de Stichting Hart van Hoop, M.O.S Stichting Aanzet, De Zonnebloem en Inloophuis 't Centrum. De bijeenkomst wordt gehouden in Burgemeester Wuiteweg 62 in Drachten. Tijdens de receptie zijn leden van de verschillende instellingen aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook organisaties die overwegen zich bij Tegearre aan te sluiten zijn welkom. Reserveren verplicht. Dat kan via een mail aan tegearreinsmallingerland@gmail.com of telefonisch op 06-402 372 79 Zie voor meer informatie de website