Tytsjerksteradiel start gezamenlijke inzameling medicijnresten

BURGUM -  De gemeente Tytsjerksteradiel start deze maand samen met Apothekers en huisartsenpraktijken met de inzameling van medicijnenresten afkomstig uit huishoudens.

,,Medicijnen worden, naast verkrijgbaar via internet, veelal door apothekers verstrekt. Dan is het toch logisch dat medicijnresten daar kunnen worden ingeleverd'', aldus wethouder Ellen Bruins Slot. ,,Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat er minder medicijnresten in het milieu en ons oppervlaktewater terechtkomen.'' Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid, maar de resten van geneesmiddelen komen nu nog vaak in het milieu terecht. Elke dag wordt in Friesland zo’n 17 kilo aan medicijnresten weggegooid, onder andere in de Sortibak of door het toilet gespoeld. Via urine en ontlasting belanden al veel medicijnresten in het riool. Het is volgens Bruins Slot niet nodig dat daar ook nog eens ongebruikte medicijnen bijkomen. Drinkwater Het medicijngebruik neemt steeds verder toe. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden zal er steeds meer geïnvesteerd moeten worden in het zuiveren van water. Vooral ook omdat medicijnresten in het oppervlaktewater de biodiversiteit verstoren. Van vissen is bekend dat mannetjes vrouwelijke eigenschappen kunnen krijgen door hormoonverstorende stoffen in het water, zoals resten van de ‘pil’. Tytsjerksteradiel wil medicijnresten buiten het drinkwater houden. ,,De kwaliteit van het Nederlandse (en Friese) drinkwater is nog altijd zeer hoog. Maar er worden restanten van geneesmiddelen teruggevonden in leidingwater. Dat is zorgelijk. De concentraties medicijnresten in het drinkwater zijn gelukkig nog zo laag dat die (nog) geen gezondheidsproblemen geven.'' Medicijnresten De gemeente wil tot een goede inzameling komen van medicijnresten afkomstig uit huishoudens. Omdat medicijnen vooral worden uitgegeven door apothekers is de gemeente de afgelopen maanden in gesprek geweest met apothekers en huisartsen in Tytsjerksteradiel. Het resultaat is dat er met twee apotheken en vier apotheekhoudende huisartsenpraktijken afspraken zijn gemaakt om medicijnresten in te zamelen. Vanaf januari 2018 kunnen huishoudens al hun medicijnresten (pillenstrips, capsules, zalfjes (in potjes of tubes), poeders en vloeistoffen (in glazen of kunststof verpakking) en naalden (alleen in naaldencontainers), gratis inleveren. De papieren verpakkingen en bijsluiters kunnen gewoon bij het oud papier. De volgende apothekers en huisartsen doen mee aan de inzameling: Apotheek Hoving (Heet nu Apotheek Burgum) in Burgum, Apotheek Hardegarijp, Huisartsenpraktijk Wiersema Eastermar, Huisartsenmaatschap Trynwâlden Oentsjerk, Huisartsenpraktijk Van der Ploeg Noardburgum, Huisartsenpraktijk Garijp in Garyp. Ander klein chemisch afval (KCA) mag hier niet bij worden ingeleverd. Dit KCA (waar medicijnresten ook onder vallen) kunnen nog steeds elke woensdag in de oneven weken ingeleverd worden bij de Milieustraat in Burgum. Twee keer per jaar kunnen ze bij de huis-aan-huis inzameling van KCA worden aangeboden na aanmelding.