Energiescan bij Korfbal Drachten is mijlpaal in Friesland

DRACHTEN - Gedeputeerde Michiel Schrier van Provincie Fryslân geeft woensdagochtend 10 januari het startsein voor de zestigste energiescan bij Korfbalvereniging Drachten.

De zestigste energiescan is een mijlpaal. Naast gedeputeerde Michiel Schrier zullen Pieter van der Zwan (wethouder duurzaamheid Smallingerland) en Anne Jochum de Vries (directeur Sport Fryslân) aanwezig zijn. Sport Fryslân en Provincie Fryslân helpen met het project 'Win(st) met energie' sportverenigingen bij energiebesparing en het verduurzamen van hun sportaccommodatie. KV Drachten is de zevende vereniging in Smallingerland die meedoet aan het project. Het verduurzamen van de sportaccommodatie biedt kansen voor verenigingen. Sportaccommodaties verbruiken veel energie en daarmee is de energierekening een stevige kostenpost. Samenwerking Sport Fryslân, Provincie Fryslân en gemeente Smallingerland werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig verenigingsleven en een schoner milieu. Provincie Fryslân heeft de ambitie om in 2025 25 procent van de aangewende energie duurzaam op te wekken. Daarnaast zet de provincie zich in voor initiatieven die deelname van Friezen aan de samenleving verhogen. De gemeente Smallingerland wil in 2040 een duurzame, schone, sociale en veilige gemeente zijn. Het project 'Win(st) met Energie!' geeft invulling aan de ambities en doelstellingen die zijn geformuleerd binnen de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040. Energiescan De energiescan is de eerste stap in het verduurzamen van de sportaccommodatie. Sportverenigingen krijgen door de scan inzicht in het energieverbruik, de staat van de sportaccommodatie en besparingsmogelijkheden. Aan de hand van deze nulmeting stelt de bouwkundige een energiebesparingsadvies op. De gemeente Smallingerland vindt het belangrijk dat clubs inzicht hebben en stelt dit advies ter waarde van 875 euro daarom beschikbaar voor alle sportverenigingen in de gemeente met een eigen sportaccommodatie.