Peuterspelen in Smallingerland heet voortaan OINK!

DRACHTEN -  Het peuterspeelzaalwerk in Smallingerland krijgt na veertig jaar een nieuwe naam: OINK! De naam werd vanmiddag onthuld in de Lawei. Dat was ook de start van een nieuwe koers.

Op de veertien locaties van de M.O.S. komen elke week meer dan 500 kinderen spelen. Meer dan 40 pedagogisch medewerkers geven deze peuters een steuntje in de rug op weg naar het worden van zichzelf. ‘Spelen voor later’, noemt de M.O.S. dat. Harmonisatiewet Onder de naam OINK! wordt het peuterspelen nu enigszins losgemaakt van de M.O.S. Dat is nodig omdat per 1 januari de Harmonisatiewet van kracht is geworden, zegt Annet Folkersma, Manager Peuterspelen en Opvoedingsondersteuning. ,,Dat betekent dat de financiering van het peuterspelen is overgeheveld van de gemeente naar het Rijk en dat het peuterwerk nu is gelijkgesteld met de Kinderopvang. De subsidie van de gemeente vervalt niet helemaal, omdat de KO-toeslag alleen bestemd is voor ouders die beiden werken. Werkt maar een van de ouders of hebben ze een uitkering, dan vervalt de toeslag en springt de gemeente bij. Wij blijven dan ook vallen onder de M.O.S. als moederorganisatie, we zullen alleen meer onze eigen broek moeten ophouden.’’ Door de nieuwe regels krijgt het peuterwerk van de M.O.S. wel te maken met meer concurrentie. ,,Wij verzorgen nu 60 tot 65 procent van het peuterwerk in de gemeente, maar ik hoop niet dat het een vechtmarkt gaat worden. Dan kun je elkaar heel makkelijk doodconcurreren. Wij proberen afspraken te maken met bijvoorbeeld Vandaag, zodat het peuterwerk kan aansluiten op de dagopvang.’’ Identiteit De nieuwe naam moet uitstralen waar de nieuwe organisatie voor staat, aldus Folkersma. ,,Wij hebben anderhalf jaar samen met de ouders nagedacht over wie we zijn, waar we voor staan en wat we willen. We hebben onze waarden, ambities en dromen bepaald en de visuele identiteit die we daarvoor willen kiezen. De naam OINK is speels en past bij kinderen, maar is niet kinderachtig. De komende maanden worden spannend, zegt Folkersma, die niet verwacht dat de verandering haar organisatie banen zal kosten. ,,Wij hebben twee jaar terug hier al afspraken over gemaakt met de ouders en we hebben gemerkt dat het niet heeft geleid tot verlies. Ouders hebben nu inderdaad meer keuze, maar door hen goed te begeleiden en alles voor hen te regelen ontlasten wij hen ook. Wij gaan uit van onze eigen kracht. We hebben al een groot marktaandeel en zijn nu nog zelfstandiger.’’