Tegearre als antwoord tegen eenzaamheid

DRACHTEN - Samen optrekken tegen eenzaamheid. Met dat oogmerk is tweeëneenhalf jaar geleden Tegearre opgericht. ,,Iedereen wil zich gezien voelen en erbij horen.''

Tekst en foto's Frank de Olde Tegearre is een samenwerkingsverband van organisaties in Smallingerland die zich sterk maken voor verbinding en betrokkenheid. Het gaat om Bij Bosshardt, De Zonnebloem, AanZet, Hart van Hoop, Inloophuis ’t Centrum, Smallingerland in Dialoog en M.O.S (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). ,,Als het om de strijd tegen eenzaamheid gaat, wordt er in Smallingerland al veel gedaan'', vertelt Lloyd Hofwijks, voorzitter van Stichting Hart van Hoop. ,,Maar tegelijkertijd constateerden we dat er sprake was van een eilandjescultuur: er werd maar weinig samengewerkt. Dat moest anders, vonden we. Zo is Tegearre ontstaan.” ,,Samen sta je sterker,” vult M.O.S.-opbouwwerker Klaske Siersema aan. ,,Als je je krachten bundelt, kom je verder. Je leert meer mensen kennen en kunt beter gebruik maken van elkaars expertise. Nóg een groot voordeel: de ontmoetingsactiviteiten van alle deelnemende organisaties zijn nu te vinden op één centrale plek, onze website www.tegearreinsmallingerland.nl.” Alle lagen Bij eenzaamheid ontstaat al snel een beeld van ouderen die het huis niet meer uitkomen. Maar eenzaamheid komt in alle lage van de bevolking voor, aldus Lloyd. ,,Bijna de helft van de mensen voelt zich wel eens eenzaam. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Financiële problemen bijvoorbeeld. Neem mensen die hun baan verliezen, of die hun huur niet meer kunnen betalen omdat ze in een scheiding liggen. Situaties die vaak óók ten koste gaan van hun sociale netwerk. Dat kom je ook tegen bij arme gezinnen, waarvan de kinderen uit schaamte geen vriendjes mee naar huis durven nemen.” Ook ouderen blijven een kwetsbare groep, stelt Klaske: ,,Ouderen krijgen minder snel een zorgindicatie voor een doorverwijzing naar een zorginstelling. Ze zijn daardoor meer op zichzelf aangewezen. Dat lijdt soms tot schrijnende situaties. Zeker als er dementie bij komt kijken.” Aanvullend noemt Klaske nóg een doelgroep waar Tegearre zich op richt, namelijk migranten. ,,Dan gaat het om vluchtelingen, maar ook om kinderen van de tweede of derde generatie. Die zitten vaak tussen twee werelden in, met het gevaar van tweestrijd en vereenzaming tot gevolg. Uiteindelijk wil iedereen zich gezien voelen en erbij horen.” Trefpunten Het hart van de samenwerkende organisaties vormen de locaties waar de ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden: de Trefpunten. De ideale plek voor een gesprek, een kop koffie of een maaltijd, maar ook voor een cursus of een workshop – samen met anderen. Tegelijkertijd hebben de Trefpunten een signaleringsfunctie. Lloyd: ,,Als we merken dat iemand meer ondersteuning nodig heeft, kunnen we dankzij Tegearre nu makkelijker doorverwijzen naar de juiste organisatie. Een groot voordeel van onze samenwerking.” Klaske wijst nogmaals op de website van Tegearre als de plek waar alle activiteiten in de Trefpunten te vinden zijn. ,,We hebben een jaarplanning gemaakt. Daar staan ook alle bijzondere dagen in waar we met een activiteit op inhaken. Naast de nationale feestdagen zoals Pasen, Koningsdag en Kerst, kun je ook denken aan NL Doet, het Nationale Integratiediner en de Kunstweek.'' Heeft Tegearre voor het nieuwe jaar nog nieuwe wensen? Lloyd: ,,We zouden graag zien dat nóg meer organisaties zich bij ons aansluiten. Eigenlijk moet niemand meer om Tegearre heen kunnen!''