ELP gaat bij de kiezers langs in mobiel kantoor

DRACHTEN - De Eérste Lokale Partij gaat de komende maanden in een mobiele campagnewagen bij de kiezers langs.

Raadslid Chiel Bolt tikte de voormalige SRV-wagen op de kop in Noord-Holland, waar hij de laatste jaren in gebruik was als foodtruck. De wagen is de afgelopen weken op het bedrijf van Bolt aan Buitensvallaat leeggehaald en gestript, opnieuw geverfd, aangekleed en ingericht. De wagen is bijna klaar om in te zetten in de verkiezingscampagne van de lokale partij. Tip-top Alleen de voorste banden moeten nog worden vervangen en de wagen moet nog door de APK. ,,Wy binne noch drok dwaande mei de ljochten en de remmen, want hy moat fansels tip-top wêze ast der mei de dyk op giest.’’ Op de grote vlakken aan de zijkanten staan al logo's en binnenkort wordt er een grootformaat foto opgeplakt met de kandidaten voor de gemeenteraad. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart zal de blikvanger overal in de gemeente opduiken. Daarmee heeft de partij een legale  vervanger voor de zeilboot die tot nu toe werd gebruikt als billboard, maar vorig jaar door de gemeente werd verboden. ,,Dizze mei oeral stean, wy hoege allinnich mar de parkear-app te downloaden. En wy ha de âlde kleuren fan de SRV brûkt, dus it bringt foar de measte minsken ek noch wat nostalgysks as wy troch de strjitten ride.’’ Wel is voor de wagen een groot rijbewijs nodig. Van de ELP’ers mogen alleen Chiel Bolt en fractieleider Yntze de Vries optreden als bestuurder. Discussie Wat er na de verkiezingen met de wagen moet gebeuren is nog onderwerp van discussie, zegt Bolt. ,,De leden binne hiel antoesjast. Wy kinne him ek dan noch wol brûke as mobyl partijkantoar. As der ergens wat te rêden is, kinne wy der sa hinne ride. Dat praat foar de boarger faak makliker as op it gemeentehûs.’’ Probleem is wel dat er dan geld moet worden uitgetrokken voor onderhoud en stalling. ,,En wy moatte alles sels betelje, want wy krije gjin bydrage fan it Ryk, lykas de lanlike partijen.’’ Mochten ze de wagen toch weer kwijt willen, dan zal dat geen probleem zijn, verwacht Bolt. ,,Der is wol fraach nei. Hy is flink opknapt en kin sa wer tsjinst dwaan as foodtruck, mar ek karnavalsferienings yn it suden binne der gek op, omdat it ûnderstel poer geskikt is om in wein op te bouwen.’’