Smallingerland koopt zuivelfabriek Oudega

OUDEGA -  De oude zuivelfabriek in Oudega wordt eigendom van de gemeente Smallingerland. Binnenkort wordt duidelijk wat er met het gebouw en de omgeving gaat gebeuren.

Inmiddels voert de gemeente gesprekken met een lokale initiatiefgroep van inwoners en ondernemers voor het ontwikkelen van het gebied rondom de voormalige zuivelfabriek, die ook een lange periode in gebruik is geweest als dorpshuis It Miensker. Een bureau heeft opdracht gekregen om toekomstige mogelijkheden van het markante gebouw te onderzoeken. De eerste ideeën worden 14 februari aan het dorp gepresenteerd. Ideeën om de zuivelfabriek te ontwikkelen kwamen tijdens de economische crisis niet van de grond. Nu lijkt het tij gekeerd, tot genoegen van wethouder Ron van der Leck. ,,De lokale initiatiefgroep heeft mooie ideeën voor het gebied. Dit geeft al aan dat er veel mogelijkheden zijn om de dorpsentree vanaf het water aantrekkelijk te maken voor recreanten.'' De exploitatie van de voormalige zuivelfabriek blijft in alle plannen echter een heikel punt. Daarom heeft de gemeente het pand gekocht. Of het pand een nieuwe (economische) bestemming krijgt of gesloopt wordt moet uit onderzoek blijken. Smeerolie Het idee is om het terrein van de fabriek en de directe omgeving aantrekkelijk te maken voor de eigen dorpsbewoners en bezoekers. Bijvoorbeeld om er te recreëren of een korte tussenstop te houden tijdens een vakantie op de Friese meren. Voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. De voormalige zuivelfabriek kost de gemeente tweeënhalve ton. Van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van het gebied blijft dus nog 750.000 euro over. Dit geld is echter niet bedoeld om nog méér panden te kopen, maar om het proces te faciliteren om te komen tot de ontwikkeling van dit gebied. Zo wordt het geld als een soort 'smeerolie' gebruikt om de ontwikkeling van het gebied aan te jagen. Grondvervuiling De grond op het terrein van de voormalige zuivelfabriek is vervuild met PAK. Dit is bekend geworden na onderzoek in opdracht van de gemeente. De vervuilde grond bevindt zich echter niet aan de oppervlakte en vormt daarmee geen risico voor de volksgezondheid. Zodra de ontwikkeling van dit gebied start, wordt de vervuilde grond weggehaald. Informatieavond Voor het eerst sinds lange tijd zijn vorig najaar weer gesprekken gevoerd tussen gemeente en lokale initiatiefnemers. Deze week spreekt de gemeente met eigenaren van panden en grond in de directe omgeving van de zuivelfabriek. Uit dit gesprek komt een voorstel hoe op 14 februari het dorp geïnformeerd zal worden over de ontwikkeling van het gebied. Het dorp wordt daarbij uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Meer details over de informatieavond volgen via de website van dorpsbelangen Oudega.