CSG Liudger locatie Burgum Elsevier Superschool

BURGUM - Alle Nederlandse scholen met vmbo-, havo- en vwo-onderwijs worden jaarlijks door Elsevier Weekblad met elkaar vergeleken en beoordeeld. Het blad heeft CSG Liudger locatie Burgum uitgeroepen tot Superschool.

Het predikaat Superschool wordt gegeven aan een select gezelschap van scholen die op één of meer afdelingen uitzonderlijk hoog scoren. CSG Liudger locatie Burgum mag zich dit jaar, door de uitstekende resultaten op de afdeling vmbo gt, officieel Superschool noemen. Locatiedirecteur Mieke IJedema is verheugd met dit nieuws: ,,Uiteraard waren we op de hoogte van de gegevens van de Onderwijsinspectie en wisten we dat de resultaten bijzonder goed waren. Het is fantastisch dat Elsevier Weekblad jaarlijks ruim 3000 scholen met elkaar vergelijkt, zodat je weet hoe je scoort ten opzichte van anderen. Dat we dit jaar in het lijstje van de 41 beste scholen van het land zijn opgenomen is een enorm compliment voor ons onderwijsteam dat hard gewerkt heeft om dit resultaat te bereiken.'' Criteria Elsevier Weekblad heeft alle scholen beoordeeld op ‘harde’ onderwijsresultaten uit gegevens van de Onderwijsinspectie. Het hanteert daarbij vier criteria: de onderwijspositie van de leerling in de derde klas ten opzicht van het advies van de basisschool, de onderbouwsnelheid waarin de tijd wordt gemeten die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen, het bovenbouwsucces waarbij wordt beoordeeld hoeveel leerlingen overgaan zonder te blijven zitten en in één keer hun examen halen en tot slot het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. De school gaat nu niet achterover leunen en genieten van het succes. IJedema: ,,Natuurlijk gaan we dit vieren met ons team en met de leerlingen, maar we gaan ook meteen door met de ontwikkelingen die we hebben ingezet om het niveau dat we nu hebben gehaald te behouden en zelfs nog te kunnen verbeteren.''