Dopers Café in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

ROTTEVALLE - In de Doopsgezinde kerk van Rottevalle, Haven 16, is zondag 4 februari van 15.30 tot 17.30 uur weer een Dopers Café. Deze keer staat de bijeenkomst in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s.

Het gespreksthema luidt dan ook: "Wat valt er te kiezen in de gemeente?" Voor velen is de landelijke politiek herkenbaarder dan de lokale, maar daarom zijn deze verkiezingen niet minder belangrijk.

Er zijn vragen genoeg. Waar gaat het in de gemeenteraad eigenlijk over en welke belangrijke thema's spelen daar een rol? En hoe hebben wij als inwoners zeggenschap?

Bij het Dopers Café gaat met in gesprek met drie mensen uit de eigen omgeving die goed op de hoogte zijn van de (gemeente)politiek: Anne van Dijk (vakbondsbestuurder FNV), Sipke Hoekstra (VVD-raadslid) en Wopke Veenstra (FNP/lid Provinciale Staten).

Het gesprek zal o.a. gaan over hoe de gemeenteraad functioneert en hoe wij een verantwoorde keuze kunnen maken wanneer we op woensdag 21 maart onze stem uitbrengen.