Onderwijsbesturen onderzoeken mogelijkheid tot vormen holding

DRACHTEN - Het openbare schoolbestuur OPO Furore en het christelijke schoolbestuur PCBO Smallingerland onderzoeken de mogelijkheden tot het gezamenlijk vormen van een holding.

Dit is een bestuursvorm waarbij een overkoepelende organisatie wordt gevormd waarbinnen de afzonderlijke organisaties zelfstandig blijven bestaan. Overkoepelend zijn een servicebureau, College van Bestuur en Raad van Toezicht ingericht. De holding fungeert daarmee als een moederorganisatie met verschillende dochters. Directe aanleiding voor dit onderzoek is de zoektocht van beide organisaties hoe financieel gezond te blijven in de toekomst. De beide besturen verzorgen onderwijs in een demografische krimpregio. Dit betekent: minder leerlingen, minder inkomsten en op een aantal domeinen gelijkblijvende kosten. Het onderzoek naar de holding gaat echter niet alleen over het zoeken van samenwerking die mogelijk een efficiëntere bedrijfsvoering gaat opleveren. Het gaat ook inzicht geven op welke, niet-financiële, domeinen samenwerking meer kracht en kwaliteit van onderwijs kan genereren voor kinderen en medewerkers. Het mooie is dat dit binnen een holding kan met behoud van eigen waarden en eigen identiteit. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 dit onderzoek afgerond is. OPO Furore en PCBO Smallingerland werken sinds geruime tijd op diverse vlakken samen. OPO Furore bestaat uit 22 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs die zich bevinden in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel, PCBO Smallingerland bestaat uit 11 basisscholen in de gemeente Smallingerland, één school voor speciaal basisonderwijs en één basisschool in de gemeente Opsterland.