Onderwijsinspectie geeft De Frissel predicaat ‘goed’

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De onderwijsinspectie heeft samenwerkingsschool De Frissel in Drachtstercompagnie beoordeeld met een ‘goed’. Woensdag kreeg de school, als een van de weinige scholen in Friesland, dit predicaat.

Op voordracht van het bestuur van PCBO Smallingerland is de school hiervoor aangemeld. Egbert Klazenga (directeur) en zijn team kregen op bijna alle onderdelen van het toezichtkader 2017 de lof toegezwaaid.

De mooiste feedback van de onderwijsinspectie was de waarneming, na gesprekken met ouders en kinderen, dat kinderen op De Frissel ,,niet gelijk, maar wel gelijkwaardig zijn”.

De samenwerkingsschool beschouwt dit als een groot compliment. In 2016 werd De Frissel opgericht, met het samengaan van PCBO De Wyngert en OBS De Skûle (bestuurd door OPO Furore). ,,We zijn als bestuur buitengewoon blij en trots dat samenwerking in door krimp bedreigde dorpen tot zo’n prachtig resultaat mag leiden. Een compliment is ook op z’n plaats voor ouders, directie en teamleden die in korte tijd twee denominaties hebben samengesmeed tot deze prachtige school,”