Hidde van der Hoek winnaar 44ste FMDT Solistenconcours

GARYP - In dorpshuis It Geahûs werd zaterdag voor de 44ste keer het solistenconcours georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel.

De beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op basis van het zogeheten 100-puntensysteem. Acht verenigingen van de elf bij de federatie aangesloten verenigingen waren ditmaal vertegenwoordigd. Het betreft Apollo Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld. De 35 deelnemende solisten en kwartetten werden door de heer Sijtze van der Hoek gejureerd. Bert Liefers begeleidde nagenoeg alle deelnemers op de piano. Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel het voor de deelnemers wel de nodige spanningen oplevert. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om daar goed door heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau, wat ook wel blijkt uit de uitslagen. Winnaars Jeugddivisie: Hidde van der Hoek met 88 punten. 5e divisie: Marije Zwart met 87 punten. 4e divisie: Familie Zwart 86 punten. 3e divisie: Andrea Elzinga met 86 punten. 1e divisie: Brigitte Tabak met 87 punten. Daar Hidde van der Hoek de meeste punten over het gehele solistenconcours kreeg, is hij de dagwinnaar. De Bureua Benedictus wisselbokaal werd uit handen federatiebestuurslid Paulus Koops uitgereikt aan Hidde. Alle vijf divisie winnaars mogen op 26 mei 2018 de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank & Slach fan Fryslân, het provinciale solistenconcours van de OMF in De Lawei te Drachten. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Klank & Slach fan Fryslân.