Heel het Anker bakt hartig

DRACHTEN - PCBO Het Anker in Drachten voelt zich al jaren verbonden aan St. Casa Rafa. Deze Stichting, een lokale stichting uit Friesland, maakt zich sterk voor een kinderopvang in Roemenië waar de allerarmsten, vooral Roma kinderen, een veilige plek hebben, eten en onderwijs krijgen maar vooral kind mogen zijn.

Jaarlijks houdt de school acties om in financiële of andere middelen te ondersteunen. Zo werd er al eens gelopen voor schoenen en werden er taarten gebakken voor ondergoed. Dit jaar houdt de school een actie in de vorm van ‘Heel het Anker bakt hartig’ op 14 februari 2018, Valentijnsdag. Alle leerlingen mogen baksels inleveren, hartig of zoet in de vorm van een hart. De opdracht is dus breed.

De baksels worden gejureerd door een professionele bakker met o.a. een lokale ‘Echte Bakker’, wethouder Van der Zwan van de gemeente Smallingerland en een bestuurslid van St. Casa Rafa.

Daarna worden de baksels in kleine stukjes verkocht aan ouders en andere belangstellenden. De opbrengst is voor Casa Rafa. Vorig jaar heeft deze actie meer dan 1000 euro opgeleverd.