Buurtbewoners Geelgorsstraat: 'slopersbal' ligt nu bij de gemeente

Drachten - De bewoners van de 'sloopwoningen' aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart hebben hun hoop gevestigd op de gemeente. Accolade weigerde vanmiddag hun petitie in ontvangst te nemen.

Andries Pieterson, die de petitie tegen de woningsloop via zijn Facebookpagina Drachten Terug In De Tijd had opgezet, wilde de lijst met de 554 handtekeningen vanmiddag inleveren bij Accolade. Dinsdag kreeg hij al een bericht van de corporatie, dat ze de petitie niet in ontvangst wilden nemen. Volgens Dienke Slatman, Coördinator Ontwikkeling van Accolade, is haar bedrijf niet de juiste partij voor het protest. ,,Er ligt een collegebesluit om de woningen te slopen. U zou de petitie aan de gemeente kunnen overhandigen. Zij kunnen eventueel terugkomen op dit besluit’’, schreef ze deze week aan Pieterson.

Niet waar

Wat ze schrijft is overigens niet waar, zegt een woordvoerder van de gemeente Smallingerland in een reactie. De gemeente heeft nog geen sloopvergunning afgegeven. Wel heeft het college zich bereid verklaard eventueel mee te willen werken aan het plan van de corporatie om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De gemeenteraad heeft echter daarna ook een motie aangenomen om te onderzoeken of de woningen alsnog op de monumentenlijst kunnen worden gezet. Daardoor zouden ze juist een beschermde status krijgen.

Ondanks de aangekondigde afwijzing toog Pieterson vanmiddag toch naar het kantoor van Accolade aan het Moleneind. Hij werd vergezeld door de buurtbewoners Jetty de Haan en Willem Dam, beiden lid van het buurtcomité dat zich verzet tegen de sloop. Bij de balie werden ze vriendelijk te woord gestaan, maar de medewerkster wilde de petitie niet in ontvangst nemen en kon het drietal ook niet verder helpen. ,,Dit is een bijkantoor, alleen deze balie is nog over van Accolade. Ik kan er dus ook niemand bij roepen, daarvoor moet u naar het hoofdkantoor'', antwoordde ze op het verzoek van Pieterson.

Monumentenstatus

De afwijzing is en beetje kort door de bocht, vindt Pieterson, want niet de gemeente wil slopen, daar heeft Accolade om gevraagd. De actie is echter niet mislukt, stelt hij. Dam zal de handtekeningen vanavond inleveren bij de raadsfracties, tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen voor de buurt in wijkcentrum De Kouwe. Pieterson hoopt vooral dat het onderzoek naar de monumentenstatus wat op zal leveren.

Onderzoek door de monumentencommissie van Hüs en Hiem heeft uitgewezen dat de buurt volgens de geldende criteria daar nipt voor in aanmerking komt. Nu wacht de gemeente af hoe de bewoners stemmen over de plannen van Accolade. Accolade heeft vorige week de serie individuele bewonersgesprekken afgesloten. Een aantal mensen heeft vóór sloop getekend. Andere bewoners hebben zich nog niet uitgesproken. Tijdens het Inloopspreekuur van vanavond kan Accolade de bewoners nog niet informeren over de concrete plannen, die zijn pas volgende maand klaar. Wel wordt vanavond besproken wat de consequenties zijn van een eventuele monumentale status.

Slecht

Eerder liet Dienke Slatman aan Pieterson weten dat er een goede reden is voor de aangekondigde sloop en vervangende nieuwbouw. ,,De technische staat van de woningen is heel slecht. Met onderhoud kunnen we problemen als onlogische indeling, tocht en vochtproblemen niet allemaal oplossen. Daarnaast hebben wij de taak om woningen zo te verduurzamen dat ze energieneutraal en gasloos worden. Door nieuwbouw krijgen de bewoners een zeer comfortabele woning en ook de energielasten dalen flink.’’

Volgens Slatman zal Accolade met de nieuwbouw aansluiten op de historische situatie. ,,De woningen die wij nieuw willen bouwen, bouwen we dan ook terug in historische stijl. Verdere uitwerking van de plannen doen we samen met zittende huurders, belangengroepen en andere adviseurs. We onderzoeken of we twee woningen kunnen restaureren naar de oorspronkelijke staat. Zo blijven karakteristieke elementen behouden.’’

Genoeg gesloopt

De sloop is echter helemaal niet nodig, stelt Pieterson daar tegenover. ,,Dit zijn toch heel karakteristieke woningen en er is al genoeg gesloopt in Drachten. Als je jarenlang niets doet aan onderhoud en de boel laat verpauperen, ja, dan kan ik begrijpen dat je wilt slopen. Ze staan nu voor hoge kosten, maar in de tijd dat de woningen er staan, en dat is vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw, hebben ze er al genoeg geld voor ontvangen.''

,,It binne hierhûzen, mar wy ha se altyd sels ûnderhâlden'', stelt Jetty de Haan, die op de Geelgorsstraat woont. ,,De minsken dy't slope wolle ha gjin idee hoe't ús hûs der útsjocht. Dat binne gjin krotten. Wy ha der allegear goed op past. Allinnich it grutte ûnderhâld, dat op harren wei leit, dat ha se jierrenlang net dien.''

Niet gerust

Willem Dam, eveneens bewoner van de Geelgorsstraat, is er nog niet gerust op dat de woningen behouden kunnen blijven, ook al zouden ze de status van gemeentelijk monument krijgen. ,,Dan noch hoege se gjin ûnderhâld te plegen. Dus de fraach is: wat is Accolade fan doel as it al sa fier komt. Sille se opknappe, sa't se ek by Beter Wonen dien ha, of dogge se neat en sitte wy oer seis jier wer yn de ellinde. Dan hat sa'n moasje fan de gemeenteried ek gjin sin.''

De bewoners zitten beslist niet te springen om nieuwbouw, stellen Dam en De Haan. Elk huis heeft nu een eigen opgang, een ruim erf en een grote tuin. Nu kunnen de bewoners nog hun auto kwijt op het eigen erf, maar dat kan straks niet meer, betoogt De Haan. ,,Dan meitsje se der in blok fan en dan kinst neat mear.'' Dam: ,,En wy wenje allegear apart, mar wy binne dochs in buert mei mekoar. Wy wenje der al jierren, Jetty 36 jier en ik sels al 40 jier. As wy ergens oars hinne moatte, kinne wy der allinnich mar op achterút gean.''

Mooi

De woningen zijn niet alleen karakteristiek, maar ook mooi, stellen de bewoners. Bovendien heeft architect Rein de Valk hen eerder al eens laten weten dat ze best wel op een duurzame manier zijn op te knappen. ,,Hy kin dy wenningen fan binnen en fan bûten en hat sein dat it wol kin'', zegt Dam. Accolade gebruikt verkeerde argumenten, vult De Haan aan. ,,Se ha sein dat it in rotsoai is, mar dat is absolút net sa. Wy ha sels de badkeamer grutter makke en boppedat reitsje wy yn de plannen fan Accolade in sliepkeamer kwyt. Wy geane der allinnich mar op achterút.''