Clubs in Tytsjerksteradiel kunnen vlaggenmasten LF2018 krijgen

Burgum - Tytsjerksteradiel wil de vlaggenmasten van LF2018 graag een nieuwe plek geven. Clubs en verenigingen in de gemeente maken kans op een complete vlaggenmast.

Om kans te maken op een vlaggenmast bij het verenigingsgebouw of sportpark wil de gemeente in maximaal 100 woorden weten waarom de vlag bij de club of vereniging moet wapperen. De vijf meest creatieve en originele ideeën worden beloond met een vlaggenmast. Een jury onder leiding van burgemeester Jeroen Gebben maakt de keuze voor de vijf origineelste motivaties.

Promotie

In 2017 zijn in opdracht van de gemeente vijf vlaggenmasten naast het gemeentehuis geplaatst door de stichting Leeuwarden-Fryslân. De vlaggen dienden voor de promotie van LF2018. Het college van Tytsjerksteradiel heeft besloten om de vlaggenmasten te schenken aan lokale clubs en verenigingen. Op die manier krijgen de masten weer een plek binnen de mienskip. De vlaggenmasten worden door de gemeente bezorgd en geplaatst. Uiteraard moet de locatie wel geschikt en te benaderen zijn met materieel.

Meedoen

Om mee te doen aan de actie moet de reactie uiterlijk maandag 7 januari binnen zijn bij de gemeente. De club kan de motivatie van maximaal 100 woorden sturen naar Josine Zijlstra via een mail aan jzijlstra@t-diel.nl, of per post naar Gemeente Tytsjerksteradiel t.a.v. Josine Zijlstra o.v.v. ‘Vlaggenmast’ Postbus 3, 9250 AA in Burgum.