Leerlingen van De Skelp en obs De Bolder kijken bij elkaar in de klas

Drachten - De groepen 6 van obs De Bolder en De Skelp, beide in woonwijk de Folgeren, hebben meegedaan aan een wuitwisseling.

Doel van de uitwisseling is om de leerlingen en leerkrachten van beide scholen kennis met elkaar te laten maken. Door met de leerlingen op een gezellige en ongedwongen manier opdrachten te maken hopen de scholen in het Kader van passend onderwijs samenwerken makkelijker te maken.

Taalstoornis

De Skelp is een Kentalis school voor speciaal onderwijs aan de Wetterwille. Er gaan kinderen naar toe die een stoornis in de taalontwikkeling hebben, meestal wordt het kortweg TOS genoemd. TOS is een aanlegstoornis. Het wordt niet veroorzaakt door een tekort aan taalaanbod, staat los van intelligentie en komt voor bij 1 op de 20 kinderen. Veel kinderen met een TOS kunnen met ondersteuning van Kentalis prima in het regulier onderwijs worden opgevangen. Dit gebeurt onder andere op De Bolder, er zitten nu verspreid over alle groepen 5 TOS-leerlingen met een arrangement. Voor sommige kinderen met een TOS is de gewone basisschool niet haalbaar, zij gaan dan naar de Skelp.

Mediumvoorziening

Het team van de Bolder is zich aan het specialiseren op het gebied van taal en TOS, zodat ze nog beter (taal) onderwijs aan kunnen bieden. Ook zijn er wekelijks medewerkers van Kentalis op school om samen met de leerkrachten van de Bolder de (taal)lessen zo goed mogelijk af te stemmen voor (TOS)leerlingen. Van deze lessen en het verbeterde aanbod profiteren dus alle leerlingen op school.

Door de samenwerking tussen De Bolder en De Skelp helpen de kinderen helpen elkaar in hun ontwikkeling: kinderen zonder TOS leren hun communicatieve en sociale vaardigheden extra inzetten om -toch- contact te maken met kinderen die dat wat moeilijker vinden. Kinderen met TOS leren beter communiceren door goed taalvoorbeeld van leeftijdsgenootjes zonder TOS.