Lippe Kleinhuis zet zestigste kerstboom in de kerk

Oudega Wie thuis nog iemand zoekt om de kerstboom dit jaar in de woonkamer te zetten, kan altijd aankloppen bij Lippe Kleinhuis. Hij zette dit jaar voor de zestigste keer de kerstboom in de Sint Agathakerk in Oudega op zijn plaats.

,,It bliuwt alle kearen in bysûnder momint’’, glundert Lippe Kleinhuis. Zestig jaar geleden nam de inmiddels 80 jaar oude Oudegaster het bouwbedrijf in het dorp over van de familie Van Manen. Deze familie was actief in de kerkenraad en meldde bij het zetten van de handtekening onder de verkoopakte dat het plaatsen van de kerstboom in de kerk ook een taak was van de timmerman. Zo gezegd, zo gedaan.

Dit jaar heeft Lippe Kleinhuis voor de zestigste keer de kerstboom een mooie plek gegeven in de oudste kerk van Friesland. Lippe is niet de enige in de timmerfamilie die dit jaar een jubileum viert; zoon Jelmer is al veertig jaar assistent tijdens het plaatsen van de ruim zes meter hoge boom. Om deze kerstboomtraditie ook in de toekomst veilig te stellen, is kleinzoon Marijn (12) al een aantal jaar van de partij bij het waterpas zetten van de boom.

Met ruim zestig jaar ervaring zou je verwachten dat Lippe ook thuis de kerstboom ieder jaar onder zijn hoede neemt. Er verschijnt een grote glimlach. ,,Dat lit ik graach oan myn frou oer.’’