Twee locaties over voor brede school in Beetsterzwaag

Beetsterzwaag - De Brede school komt in Beetsterzwaag op de huidige locatie van O.D.S. De Trime of op het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach.

In Beetsterzwaag worden de gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer vervangen door een gebouw voor een brede school. De resultaten van het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs, de inbreng van het onderwijs, de reacties van inwoners en belanghebbenden uit het dorp, leverden uiteindelijk twee locatiemogelijkheden op. De locaties met bijbehorende kansen zijn vertaald naar twee scenario’s die nu bij de gemeenteraad liggen ter besluitvorming.

Paedwizer afgevallen

Axon Adviseurs leverde begin juni de resultaten op van het onafhankelijke locatieonderzoek. Hieruit blijkt dat de locaties De Paedwizer, De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach geschikt zijn voor het bouwen van een brede school. De reacties van belanghebbenden en inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten laten zien dat de locatie De Paedwizer de minste kansen oplevert voor de brede school. Ook het onderwijs vindt de overige twee locaties betere alternatieven. Om die redenen is de De Paedwizer niet als bouwlocatie voor een brede school meegenomen in het raadsvoorstel.

Voorkeur

Zowel op het terrein van De Trime als op het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach is voldoende fysieke ruimte voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Ook is er op beide locaties voldoende ruimte voor buitenspelen. De locatie bij de voetbalvereniging heeft vanwege de nabijheid van de bibliotheek en buitensportvoorzieningen een meerwaarde.

Uit de inbreng van het onderwijs, de reacties van inwoners en belanghebbenden uit het dorp blijkt dat er draagvlak is voor de meerwaarde van deze locatie. Daarom is het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach het voorkeursscenario. De volledige beschrijving van de twee scenario’s is te vinden op argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag.

Vervolg

De raad heeft om een voorkeursscenario en een alternatief scenario gevraagd. Op basis van het advies van het College maakt de raad in februari een keuze. Na de locatiekeuze volgt de ontwerpfase. De verwachting is dat in 2021 de school is gerealiseerd. Meer informatie over het project Kansen voor Beetsterzwaag is te vinden op: https://www.opsterland.nl/Projecten/Kansen_voor_Beetsterzwaag