Meldkamer houdt vragenuur op 11/2 tussen elf en twee

DRACHTEN - De Meldkamer Noord Nederland houdt op zondag (11/2) tussen elf en twee uur een vragenuurtje via social media.

Zondag 11 februari (11/2) is het de Europese Dag voor 112. Ter gelegenheid hiervan kunnen burgers in Groningen, Friesland en Drenthe tussen elf en twee uur vragen stellen via Twitter en Facebook aan de meldkamercentralist in Noord Nederland. Het werken op de meldkamer spreekt vaak tot de verbeelding. Vragen via Twitter kunnen gesteld worden met #MKNN112 of gericht aan @MeldkamerNN. Via Facebook is de centralist te bereiken op @MeldkamerNoordNederland. De centralist is specialist De centralist van de Meldkamer heeft een heel belangrijke rol bij de 112-meldingen. Hij of zij is de eerste hulpverlener ter plaatse, maar dan via telefoon. Ze volgen naast hun opleiding tot politieagent(e), brandweerman/vrouw of ambulanceverpleegkundige ook allemaal een speciale opleiding tot centralist. Bijscholing vindt regelmatig plaats en ze doen regelmatig mee aan oefeningen. Iedere centralist heeft goede communicatieve vaardigheden en veel kennis van zaken nodig. Onder vaak stressvolle omstandigheden is het een kwestie van snel de juiste informatie verzamelen, de hulpverlening ter plekke coördineren en weten welke actie er moet worden ondernomen. Meldkamer De Meldkamer Noord Nederland is een samenwerkingsverband tussen Politie, Brandweer (Veiligheidsregio) en Ambulancezorg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een gebied van 1,7 miljoen inwoners. Sinds 2011 zijn procedures op elkaar afgestemd en werken zij samen in Drachten. Vanuit de Meldkamer wordt de hulpverleningsvraag uitgezet en gecoördineerd naar de bewuste dienst op straat. Jaarlijks behandelen de centralisten ruim een half miljoen telefoontjes, waarvan er 126.000 112-meldingen. 95 procent van de telefoontjes wordt binnen 10 seconden opgenomen. De 'Europese Dag van Alarmnummer 112' is een jaarlijks terugkerende dag op 11 februari (11-2). De Europese Commissie heeft deze dag in het leven geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle EU-lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties.