Code Rood op Doarpsskoalle It Bynt in Sumar

SUMAR - Op Doarpsskoalle It Bynt in sumar is het morgen Code rood.

Doarpsskoalle It Bynt gaat woensdag op ludieke wijze aandacht vragen voor de problemen in het basisonderwijs. Het is code rood in het basisonderwijs en dat laten zowel leerkrachten als kinderen zien door in het rood gekleed naar school te gaan. Daarnaast vormen de leerkrachten op deze Valentijnsdag om 8:20 een levend standbeeld op het plein. Hiermee laten ze blijken dat ze hart voor onderwijs en kinderen hebben en een gebroken hart omtrent de grote klassen, hoge werkdruk en ongelijkheid in salariëring. Ouders zijn gevraagd om gastlessen te geven en tevens wordt met een lawaaioptocht door het dorp aandacht voor de zorgen in het basisonderwijs gevraagd.