Filosofisch Café Drachten over grutto en meent

DRACHTEN - Johan van de Gronden spreekt dinsdag 20 februari tijdens het filosofisch café in Drachten over ‘De grutto en de meent’.

Van de Gronden is filosoof, voormalig directeur van het Wereld Natuur Fonds (2006-2016) en huidig voorzitter van het Nederlands Comité van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). In zijn in 2015 verschenen essaybundel ‘Wijsgeer in het wild’ breekt Van de Gronden een lans voor een morele benadering van natuurbescherming. De landschappen die wij koesteren of toetakelen zeggen iets over onze identiteit, over de waarden die wij delen en over het type samenleving dat wij nastreven. De verschraling van de biodiversiteit staat niet op zichzelf. Zij gaat gepaard met een homogenisering van de cultuur en een ontrafeling van sociale verbanden.

,,De overheersende opvatting van natuur in onze samenleving is utilitair. Natuur moet vooral nuttig zijn, ergens toe dienen en het liefst direct bijdragen aan onze materiële welvaart. Wat een armoedige opvatting! Gelukkig zijn er ook tegenkrachten bespeurbaar, zoals het Friese burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, waar oude opvattingen van gemeenschapszin en culturele eigenheid opnieuw worden verbonden met het lot van weidevogels en de melkveehouderij.”

Van de Gronden zal ook ingaan op een hoopgevend, nieuw landelijk initiatief om te komen tot een deltaplan biodiversiteitsherstel. Een bont gezelschap aan natuurbeschermers, wetenschappers en boerenorganisaties heeft de handen ineen geslagen om een ambitieus herstelplan voor de Nederlandse natuur op te stellen, met bijzondere aandacht voor het landelijk gebied.

Een lezing die nauw aansluit bij het thema van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De avond is mede mogelijk door een financiële bijdrage van de gemeente Smallingerland.

Locatie: Brede school De Drait te Drachten. Aanvang 19.30 uur, kosten € 8,00, jongeren € 5,00.

Meer informatie: www.filosofischcafedrachten.nl