Eerste burgertop D100 over gezondheid in Smallingerland

DRACHTEN - De eerste D100 in Smallingerland wordt gehouden op zaterdag 10 maart. Een D100 is een burgertop van één dag waarbij een grote groep mensen met elkaar in gesprek gaat en hun mening geeft over een thema. De eerste D100 gaat over gezondheid.

De D100 is een gesprek tussen inwoners van de gemeente die worden uitgenodigd om met elkaar te praten over een onderwerp; in dit geval gezondheid. Deelnemers aan het gesprek worden geselecteerd uit aangeschreven Smallingerlanders, professionals uit diverse werkvelden, maar ook uit mensen die graag willen meepraten en zich aanmelden voor de D100. Het eerste thema is gezondheid in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan: het ontmoeten van mensen, gaan sporten, financiën op orde hebben, samen met andere leuke dingen doen, prettig wonen, misschien vrijwilliger worden, gezond en lekker eten. Kortom alles wat het welzijn kan vergroten. Als het gaat over gezondheid, barst Smallingerland van de ideeën en activiteiten. Veel mensen maken al plannen met elkaar. Het onderwerp is dus niet nieuw, maar de manier waarop is wel vernieuwend. Tijdens de D100 wordt duidelijk welke ideeën er zijn, wat er nodig is, wat mensen dromen en wat ze kunnen doen. Tijdens de D100 krijgen de inwoners alle ruimte om hier met elkaar over te praten. En al die positieve energie komt aan het einde van de dag samen in concrete voorstellen: van dromen naar doen! En na de D100? Het doel is om na de D100 minimaal twee concrete projecten te hebben waar verder mee aan de slag wordt gegaan. De inschatting is dat de projecten prima passen binnen het gemeentelijke programma Gezond in Smallingerland. De M.O.S. heeft in het vervolg een ondersteunende rol. Loting Vijfenvijftig deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de gemeente. Om deze deelnemers te werven, kregen duizend inwoners begin februari een uitnodiging. Wie een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen en toch mee wil doen kan zich aanmelden voor een van de 15 stoelen voor actieve inwoners en vrije denkers. Aanmelden kan via een e-mail naar D100@mosweb.nl. De overige deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, professionals, ambtenaren en politici. Gezond in Smallingerland De D100 wordt mogelijk gemaakt vanuit Gezond in Smallingerland. Gezond in Smallingerland is onderdeel van het landelijke stimuleringsprogramma GIDS (Gezond In de Stad) en richt zich op de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De uitvoering van de D100 ligt bij de M.O.S. Meer informatie is te vinden op www.mosweb.nl of op de Facebookpagina D100 Smallingerland.