Bewonersraad Friesland: 'College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen'

DRACHTEN - Smallingerland moet voor de komende gemeenteraadsverkiezing nieuwe standplaatsen voor woonwagens hebben geregeld. Dat vindt Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

De Bewonersraad verbaast zich er over dat het drie jaar heeft geduurd voor het college van burgemeester en wethouders er aan toe is om 'op papier' vijf mogelijke locaties voor nieuwe standplaatsen voor woonwagens aan te wijzen. Al die tijd hebben onderhandelingen tussen woonwagenbewoners, gemeente Smallingerland en corporatie WoonFriesland over extra staanplaatsen niets concreets opgeleverd. Het is volgens de Bewonersraad niet waarschijnlijk dat het college nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een besluit zal nemen, omdat er zelfs na drie jaar nog geen begin van besluitvorming heeft plaatsgevonden. Stroperigheid De huurdersvereniging maakt zich kwaad over de stroperigheid van beraadslaging en besluitvorming. Algemeen directeur Frank van den Broek: ,,Er is nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel in de al jaren durende kwestie, terwijl het aantal benodigde plaatsen op basis van verkenningen voor alle partijen duidelijk is. College en wethouder lijken achter de schermen maar niet tot overeenstemming te kunnen komen. Er is daarnaast langdurig gepingpongd tussen wethouder en corporatie, waardoor de woonwagenbewoners direct in hun belangen zijn geschaad. Uiteraard spelen er tegenstrijdige belangen en zijn er financiële kaders. Maar als een lid van het college de gemeenteraad toezegt dat nog in deze zittingstermijn een oplossing wordt geboden, mag je toch verwachten dat het college woord houdt!'' Van den Broek vraagt zich af wat de politieke waarde van de eerdere toezegging door wethouder Jos van der Horst is en roept het college op zich aan zijn woord te houden. ,,De Bewonersraad begrijpt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het geheel niet waarom het college een politiek risico wil lopen met een uiteindelijk loos blijkende belofte. Tenzij dit een middel is om haar wethouder en zijn partij ten tijde van de verkiezingen schade te berokkenen.'' Huurwagens De Bewonersraad verwacht van het college dat nog voor de verkiezingen van 21 maart een paar locaties voor de extra staanplaatsen bekend worden gemaakt en dat werk wordt gemaakt van het bevorderen van draagvlak daarvoor in de lokale samenleving. Verder moet de kavelprijs voor de corporatie worden gekoppeld aan de betaalbaarheid van wonen voor mensen met een smalle beurs en moet de corporatie zorgen voor een paar huurwagens voor hen die niet een eigen wagen kunnen betalen. De Bewonersraad Friesland is gevestigd te Leeuwarden en vertegenwoordigt ruim 30.000 huurders, verdeeld over bijna alle gemeenten in Friesland. Lees ook: Woonwagenbewoners stappen boos uit overleg over standplaatsen