Smallingerlanders Samen in actie tegen kindermishandeling

DRACHTEN -  Ruim 50 professionals en enkele inwoners uit Smallingerland maken samen een vuist tegen kindermishandeling.

De professionals en belangstellenden waren dinsdagavond in Poppodium Iduna aanwezig bij de vervolgbijeenkomst 'Verbind voor het kind'. Op uitnodiging van Pieter van der Zwan, wethouder Jeugd en Ambassadeur tegen Kindermishandeling, is er tijdens de bijeenkomst een vuist gemaakt tegen kindermishandeling. Dit werd symbolisch bekrachtigd door het ondertekenen van de tekst 'Samen komen wij in actie tegen kindermishandeling' op een groot canvasdoek. Samen in actie Met de vervolgbijeenkomst 'Verbind voor het kind' is in Smallingerland door de deelnemers een bijdrage geleverd voor een actieplan tegen kindermishandeling. In werkgroepjes is besproken wat er in de gemeente zou moeten gebeuren om een veilige omgeving voor een kind te zijn en wat nodig is om per direct zelf of in de eigen organisatie in actie te komen. Om dit kracht bij te zetten heeft Pieter van de Zwan de deelnemers aangemoedigd om zoveel mogelijk mensen in hun omgeving te vertellen over 'Verbind voor het kind'. Ook was er aandacht voor wat de taken van Veilig Thuis Friesland en de medewerkers van de Gebiedsteams Smallingerland zijn bij het signaleren van kindermishandeling of juist bij het voorkómen ervan. Oproep De volgende stap in de strijd tegen kindermishandeling in Smallingerland is het samenstellen van een werkgroep 'Verbind voor het kind'. Samen met deze werkgroep wil de gemeente een actieplan opstellen waarmee onder andere een basis gelegd kan worden voor een netwerk van ambassadeurs tegen kindermishandeling. Inwoners van Smallingerland of professionals kunnen zich opgeven als 'meedenker', ook wanneer zij niet bij de bijeenkomst(en) 'Verbind voor het kind' zijn geweest. Meer informatie is te krijgen bij Atsje Rol-Boersma, beleidsmedewerker gemeente Smallingerland, telefoon 0512-581543.