Anderstalige jongvolwassenen officieel gestart met mbo-opleiding

DRACHTEN - Een groep van tien anderstalige jongvolwassenen is vandaag officieel gestart met een mbo-opleiding bij ROC Friese Poort.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd deze groep in het zonnetje gezet. De gemeente Smallingerland, ISK Singelland en ROC Friese Poort werken samen om anderstalige jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar op het mbo te krijgen. Deze kwetsbare groep kan door de taalbarrière moeilijk onderwijs volgen en dreigt anders tussen wal en schip te vallen. Onder de naam ‘’Perspectief’’ volgen jongvolwassenen eerst een traject bij de Internationale Schakelklas (ISK) van Singelland. Daarna stromen ze door naar een speciaal schakeltraject bij ROC Friese Poort om vervolgens te kunnen starten met een mbo-opleiding. Perspectief In juni 2017 is de eerste groep jongvolwassenen gestart met het 18+ project 'Perspectief' op de ISK. Deze jonge mannen en vrouwen zijn veelal vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Inmiddels is deze gemotiveerde groep via een schakeltraject met ROC Friese Poort toe aan de start van een mbo-opleiding. Eén van de studenten is Amer Abu Alnabe (25 jaar) uit Syrië. ,,Ik heb veel geleerd bij dit project’’, zegt Amer. ,,Ik loop stage bij de pizzeria. Ik hoop in de toekomst een opleiding in de horeca te gaan volgen.’’ Een andere student is Bahabelom Hadish Gebremeskel (24 jaar) uit Eritrea. Hij heeft een interne stage gelopen binnen de facilitaire dienst van ROC Friese Poort. Daar ontdekte Bahabelom dat deze richting hem erg aanspreekt. ,,Maar’’, zegt Bahabelom, ,,ik blijf bij mijn droom om een baan te vinden in de ICT.’’ Ook werd tijdens de bijeenkomst stilgestaan bij de mooie samenwerking tussen ISK, de gemeente Smallingerland en ROC Friese Poort. ,,Het is een prachtig voorbeeld van hoe verschillende instanties elkaar vinden in een succesvol project’’, zegt Reinald Gerbenzon, directeur van de ISK.