De Lawei zoekt verhalen WOII en jongeren

DRACHTEN - Samen met het Nationale initiatief Theater na de Dam en regisseur Joeso Peters is Schouwburg De Lawei op zoek naar verhalenvertellers, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, en jongeren die het leuk vinden om met deze verhalen een voorstelling te maken en spelen op 4 en 5 mei.

Op zaterdag 3 maart gaan de jongeren in De Lawei luisteren naar de verhalen en vervolgens een voorstelling maken. Met dit project willen De Lawei en Theater na de Dam onder de deelnemende jongeren, buurtbewoners en bezoekers bewustwording creëren over de geschiedenis van de eigen omgeving. Zo komen er bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud tot stand. Theater na de Dam Theater na de Dam is een Nationale theatermanifestatie op 4 mei waarbij tientallen theaters in Nederland een voorstelling spelen ter herdenking aan de Tweede Wereldoorlog. Het initiatief Theater na de Dam, regisseur Joeso Peters en Schouwburg De Lawei slaan de handen ineen om binnenkort een voorstelling te maken met jongeren die rondom de herdenking op 4 mei gaat plaatsvinden. Tegelijkertijd zullen er zo’n 80 voorstellingen in Nederland gespeeld worden, die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei wordt de voorstelling nogmaals gespeeld, in het teken van Bevrijdingsdag. Jongerenacteurs gezocht! Tijdens de repetities gaan de jongeren bezig met onderwerpen als; wat is oorlog nu voor ons? Wat is het belang van de herdenking? en wat gebeurde er in Drachten en de gemeente Smallingerland tijdens de oorlog? De repetities vinden overdag plaats (ongeveer tussen 12.00 uur en 17.00 uur) op 3, 11, en 31 maart, 15, 28, 29 en 30 april en 1 en 2 mei. De voorstelling wordt gespeeld op 4 en 5 mei in De Lawei. Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar kunnen zich vóór 24 februari aanmelden bij Susanne Visser, via s.visser@lawei.nl of tel. 0512 33 50 35. Op basis van de aanmeldingen wordt er een zo divers mogelijke groep samengesteld, die vanaf 3 maart met de verhalen van ouderen aan de slag gaat. Verhalen gezocht! Voor de verhalen is De Lawei op zoek naar ouderen die de Tweede Wereldoorlog in Drachten of de gemeente Smallingerland hebben meegemaakt en hun verhalen willen delen met jongeren. Zij kunnen zich ook vóór 24 februari aanmelden bij Susanne Visser, via s.visser@lawei.nl of tel. 0512 33 50 35. Op 3 maart gaan zij in gesprek met de jongeren. Onder leiding van een professionele regisseur maken en spelen de jongeren de voorstelling met daarin deze verhalen, over hoe het was om jong te zijn ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dit mogen korte of juist lange verhalen zijn, alledaags of heldhaftig, verdrietig of zelfs grappig.