Opsterland: 17 werklozen als vrijwilliger voor LF2018

BEETSTERZWAAG - Opsterland doet mee aan het project Frij-Stiper. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten om 17 inwoners met een uitkering vrijwilligerswerk te laten doen voor Culturele Hoofdstad LF2018.

In het kader van Culturele Hoofdstad LF2018 worden dit jaar meer dan 600 projecten uitgevoerd in de hele provincie Fryslân. Projecten die alleen succesvol kunnen zijn dankzij de inzet van vrijwilligers. Deze inzet van vrijwilligers biedt ook extra kansen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze maatschappelijke doelstelling is gekoppeld aan Frij-Stiper: de vrijwilligersaanpak van LF2018. Opsterland staat achter deze doelstelling en heeft met de organisatie van Frij-Stiper een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Frij-Stiper Het project Frij-Stiper heeft als doel om 1000 uitkeringsgerechtigden in Fryslân, die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering in het kader van de Participatiewet, te activeren en te laten deelnemen in de samenleving door onder andere vrijwilligerswerk. Dit kan er toe leiden dat zij door kunnen stromen naar duurzaam vrijwilligerswerk, een werkstage of naar betaalde arbeid. In de gemeente Leeuwarden doen 700 mensen mee en de overige 300 deelnemers worden naar rato verdeeld over alle Friese gemeenten. Voor Opsterland betekent dit tenminste 17 deelnemers. Samenwerking met Timpaan In Opsterland wordt samengewerkt met Timpaan, die de bemiddeling richting culturele evenementen in de eigen regio verzorgt. Zo kunnen deelnemers zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden ingezet. Wethouder Wietze Kooistra: ,,Dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt meedoen aan dit project heeft voor hen een grote meerwaarde: ze krijgen weer werkritme en ontmoeten nieuwe mensen. Daarbij verwacht ik dat door dit project een samenwerking met andere partijen tot stand komt die ook na 2018 via het vrijwilligerswerk extra kansen zal blijven bieden.''