Provincie sluit zaterdag kleine vaarwegen om ijs kans te geven

DRACHTEN - Om de aangroei van ijs te bevorderen moet de scheepvaart rekening houden met de afkondiging van een vaarverbod.

Aannemers worden verzocht om hun drijvend materiaal uit de vaarwaters te verwijderen. Het vaarverbod zal ingaan op zaterdag 24 februari vanaf 17:00 uur. Het verbod geldt vooralsnog niet voor de vaarwegen:  Het Van Harinxmakanaal;  De oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden;  Verbindingskanaal te Harlingen tot en met de Harlingertrekvaart tot aan de Rie;  De Houkesleat tot en met industriehavens;  De vaarweg naar Drachten;  De vaarweg naar Heerenveen.  Vaarweg Akkrum, tot aan het gemaal in de Djipsleat.