Wijkgemeenten werken toe naar één Protestantse kerk Drachten

DRACHTEN - De wijkgemeenten van Drachten streven er naar om per 1 januari 2020 samen één protestantse gemeente te vormen, met een gezamenlijke kerkenraad.

De wijkgemeenten rondom de Arke, de Menorah, de Oase en de Zuiderkerk zijn maandagavond unaniem akkoord gegaan met de toekomstige organisatiestructuur. Dat was lange tijd onzeker, maar nu is er duidelijkheid. De vertegenwoordigers van de wijken hebben zich in de algemene kerkenraad unaniem uitgesproken voor één protestantse gemeente met één centrale kerkenraad. Het besluit daartoe zal de komende jaren fasegewijs worden uitgewerkt. Daarbij zal aandacht geschonken worden aan wensen en ideeën vanuit de wijken. De Kapelgemeente had al eerder aangegeven op zoek te zijn naar een zustergemeente van dezelfde signatuur. Uiterlijk 1 januari 2020 moet de nieuwe organisatie er staan. De leden van de algemene kerkenraad hebben er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken.